Over dit cookiebeleid

Waarom moet ik dit cookiebeleid lezen?

Wheels and Bikes vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik onze website kan bekijken, lezen of beleven. Wheels and Bikes wil ook werken aan diensten op uw maat. Op de Wheels and Bikes-website worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakkelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst Wheels and Bikes u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt uitgelegd in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. Wheels and Bikes wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. Wheels and Bikes heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden. 

Waarop is dit cookiebeleid van toepassing?

Dit cookiebeleid is van toepassing op de Wheels and Bikes website en andere mogelijke diensten die later ontwikkeld worden, zoals eventuele (mobiele) applicaties die toegang geven tot de Wheels and Bikes content.

Wie is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid?

WDB Design bvba, met maatschappelijke zetel te Hoge Jan 62 te B-9255 Buggenhout. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of op het e-mailadres   of via het online contactformulier.

Moet ik ook nog andere voorwaarden lezen?

Wij raden u aan ook ons privacybeleid aandachtig te lezen. Dit cookiebeleid en het privacybeleid zijn immers met elkaar verbonden. Cookies kunnen immers gebruikt worden op bepaalde gegevens van het gebruik van de Wheels and Bikes-diensten te verzamelen. In het privacybeleid staat welke persoonlijke gegevens Wheels and Bikes van u kan verzamelen, waarom wij deze gegevens willen verzamelen, hoe wij deze willen gebruiken, en hoe wij hiermee willen omgaan.

Kunnen de voorwaarden veranderen?

Wheels and Bikes kan het privacy- en/of cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. De gewijzigde voorwaarden worden dan bekendgemaakt op de relevante diensten en gelden vanaf het moment dat ze bekendgemaakt worden, tenzij anders weergegeven. Bij belangrijke wijzigingen zal Wheels and Bikes u zo mogelijk persoonlijk op de hoogte brengen en waar nodig uw toestemming vragen. 

Over cookies

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op uw computer of uw mobiel apparaat worden geïnstalleerd als u een website bezoekt of gebruik maakt van een (mobiele) applicatie. Het cookie-bestand bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website of bij latere, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derde partijen die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website of applicatie. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of applicatie relevanter te maken voor de bezoeker door het aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Welke cookies worden op de Wheels and Bikes diensten gebruikt?

De cookies die op de Wheels and Bikes diensten worden gebruikt kunnen verdeeld worden volgens verschillende criteria.   

Volgens duur van opslag 

 • Tijdelijke cookies
  Tijdelijke cookies worden alleen tijdelijk opgeslagen in uw browser of applicatie. Zodra u uw browser of de applicatie sluit en verlaat worden die cookies gewist.
 • Permanente cookies
  Permanente cookies blijven op uw computer of mobiel apparaat staan, ook als u de browser of de applicatie sluit. Permanente cookies maken het mogelijk u te herkennen tijdens latere bezoeken van de website of applicatie. Permanente cookies blijven op uw apparaat staan totdat hun einddatum bereikt is, totdat er een nieuwe cookie geïnstalleerd wordt, of totdat u ze verwijdert in uw instellingen van uw browser, applicatie of mobiel apparaat.

Volgens origine

 • Eerstepartijcookies
  Eerstepartijcookies zijn cookies die Wheels and Bikes beheert en eigen zijn aan de bezochte of gebruikte Wheels and Bikes dienst.
 • Derdepartijcookies
  Derdepartijcookies zijn cookies die beheerd en geplaatst worden door een derde partij. Dat gebeurt tijdens uw bezoek of gebruik van een Wheels and Bikes dienst. Derdepartijcookies zorgen er dus voor dat bepaalde gegevens door uw bezoek of gebruik van een Wheels and Bikes dienst aan derden verzonden wordt. Derdepartijcookies kunnen ook gebruikt worden voor boodschappen van adverteerders, waardoor u aangepaste advertenties te zien kunt krijgen. In dat laatste geval gaat het om advertentiecookies.

Waarvoor dienen de cookies?

 • Noodzakelijke functionele cookies
  Noodzakelijke functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn opdat u de Wheels and Bikes diensten op een goede manier kunt gebruiken. Deze cookies worden onder meer gebruikt om: de informatie te onthouden die u invult of aanduidt op de verschillende pagina’s, zodat u niet steeds al uw gegevens of voorkeuren opnieuw hoeft in te vullen of aan te duiden; het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van uw scherm; het uitlezen van uw browserinstellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven; het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft; het mogelijk maken om te reageren op onze websites. Als u die cookies weigert, zullen bepaalde (onderdelen) van de website niet of niet optimaal werken.
 • Performantie-Analyse cookies
  Wheels and Bikes gebruikt performantie- en analysecookies om algemene informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers haar online diensten gebruikt. Van de informatie die zo verzameld wordt, kunnen statistische analyses gemaakt worden. Deze statistieken geven de Wheels and Bikes inzicht in hoe vaak haar webpagina's bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enz. Hierdoor is de Wheels and Bikes in staat structuur, navigatie en inhoud van de online diensten zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en in het algemeen te verbeteren. Deze informatie wordt ook gebruikt om te rapporteren over de prestaties van Wheels and Bikes of in het kader van onderzoeken waaraan Wheels and Bikes deelneemt. 
 • Sociale media cookies
  Wheels and Bikes diensten kunnen zogenaamde embedded elementen van derde partijen bevatten. Dit kan gaan om content die bij een andere partij opgeslagen is, maar die op, in of via de Wheels and Bikes diensten getoond wordt. Verder kan de Wheels and Bikes content op de Wheels and Bikes onlinediensten door middel van buttons via social media gedeeld worden. Dit kan het voor sociale media mogelijk maken om via de Wheels and Bikes diensten cookies te plaatsen en via deze weg gegevens te verzamelen. Hiervoor verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen hierover op hun eigen websites daarover geven: FacebookGoogle+/YoutubeLinkednInTwitter. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.
 • Overige cookies
  In deze categorie staan cookies, die niet in één van de andere categorieën van cookies te plaatsen zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de cookies die kunnen worden ingeschakeld om eigen webanalyses te maken en sites te optimaliseren. Naast de hierboven vermelde performantie-analyse cookies, kunnen andere webanalysecookies gebruikt worden. Deze zullen wel uit te schakelen zijn omdat hierbij mogelijk identificeerbare persoonlijke gegevens worden verwerkt. Dit is niet het geval bij de vermelde performantie-analyse cookies. Van de informatie die met behulp van deze cookies wordt verzameld kunnen statistieken worden gemaakt. Deze statistieken geven inzicht in hoe vaak de webpagina's bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enz. Hierdoor is de omroep in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.
 • Onvoorziene cookies
  Door de manier waarop internet en websites of applicaties werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze online diensten door derde partijen worden geplaatst. Dit is bijvoorbeeld het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten: dit zijn teksten, documenten, foto’s of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze online diensten getoond worden. Mocht u op onze online diensten cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierna niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben
Hoe kan u het gebruik van cookies op de Wheels and Bikes diensten weigeren of beheren?   

Via uw browserinstellingen kun u de installatie van cookies weigeren of beheren. U kan ook op elk moment de al geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiel apparaat verwijderen.

Op de volgende website vind je voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: https://www.aboutcookies.org/.

Voor meer informatie per type browser zie ook volgende links: Internet ExplorerMozilla FirefoxChromeSafari.